POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administrator”) jest komitet społeczny kampanii Przytul Dziecko prowadzący stronę internetową pod adresem https://przytuldziecko.pl
  2. Administrator oraz Operator chronią dane osobowe Klientów przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
  3. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do prowadzenia Newslettera, wprowadzone przez Internautę w momencie uzupełniania formularza na stronie internetowej. W przypadku zapisania się do Newslettera przetwarzamy dane za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia Newslettera może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora poprzez adres mailowy: mocno@przytuldziecko.pl
  4. Internaucie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator oraz Operator przetwarzają dane zgodnie z ich celem.
  5. Internaucie przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
  6. Internaucie przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy: mocno@przytuldziecko.pl.
  7. Dane osobowe Internauty uzyskane w celu dostarczania Newslettera będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  8. Internauta posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.

 

Klikając w przycisk „Dołącz”  wysyłasz zgłoszenie do Newslettera kampanii społecznej Przytul Dziecko, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu dostarczania Newslettera. 

 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Organizatorami pod adresem e-mail mocno@przytuldziecko.pl. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia Newslettera kampanii Przytul Dziecko do czasu ustania kampanii lub momentu wycofania zgody. 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail mocno@przytuldziecko.pl

 

Powyższa Polityka Prywatności zaczyna obowiązywać od 02.06.2020 r.